Om mig

Musiken präglade hela min uppväxt och mitt självklara mål fram till tjugoårsåldern var att bli musiker. Så blev det inte, men musiken har alltid spelat en stor roll i mitt bildskapande och någonstans tror jag att jag försöker uttrycka mig på samma sätt i bild som jag tidigare gjorde med mitt musikinstrument. Det handlar mycket om att skapa dynamik, spänningspunkter och kontraster. Särskilt i mitt mönsterkomponerande finns den musikaliska rytmiken som grundstomme.

Samspelet mellan form och funktion i ett rum är intressant. Ett mönster eller en bild kan, förutom att vara en estetisk upplevelse, också berätta något om vad t.ex. dörren eller glaspartiet har för funktion. Att tillsammans med arkitekter, uppdragsgivare och användare skapa en miljö att trivas i och som fungerar känns meningsfullt i mitt arbete som konstnär.

Hittills har mina uppdrag i offentlig miljö oftast handlat om att göra konstnärliga gestaltningar av glaspartier. Teknikerna har varierat, den vanligaste har varit sandblästrat planglas. Med dagens förfinade digitala tekniker är det dock lätt att överföra bilder och mönster till i stort sett vilka plana material som helst. Ett projekt där jag använt mig av digital teknik är 2019 års Open Art i Örebro där jag deltog med en bildserie utskriven på fönsterfilm. Ett annat av mina senare projekt har varit att omvandla mina mönster till tredimensionella, hängande skulpturer i plexiglas. Se bild under Uppdrag.