Måleri – Artificiell Inspiration

I mitt nuvarande projekt, som pågått under hela våren 2024, har jag undersökt om jag kan inspireras av, och till och med skapa egna bilder med hjälp av en AI-motor. Min son Daniel Rapp, som är dataingenjör, har byggt verktyget åt mig och matat det med ett antal av mina målningar för att bilderna ska ha sitt ursprung i min egen bildvärld.

För att få motorn att generera bilder skrivs en text, en så kallad prompt. Jag har valt ett tema som engagerar mig och som jag länge sökt en passande teknik för att arbeta i. Samtliga av de genererade bilderna har med mikrober, alger och encelliga organismer i djuphavet att göra. Jag fascineras av den mångfald av liv som finns i haven och skräms av hur vi behandlar en för oss så livsviktig resurs.

Resultatet av det här har blivit ett slags minimalistiska bilder där jag någonstans kan känna igen min egen formvärld och färgskala. För att hitta ett enda motiv har jag dock fått göra ett stort antal ”körningar” med AI-motorn. Arbetet med att leta efter intressanta bilder har pågått under sex månader och har resulterat i endast ett trettiotal användbara motiv, utvalda från flera tusen genererade bilder.

Det konstnärliga arbetet har alltså till stor del bestått i att ur ett stort bildmaterial välja ut de mest intressanta och inspirerande bilderna, för att sedan arbeta vidare med både former och färger och därmed göra bilden till min. Bildens ursprung är dock det genererade originalet.

Här nedan är några exempel på färdiga skisser som jag ska överföra till akrylmålningar under sommaren.