Grafik i Väst 2022

Utställning i galleriet med mina grafiska blad i tekniken Collografi.

Kristin Rapp, Grafik i Väst januari 2022

Kristin Rapp, Grafik i Väst januari 2022

”Episoder”, 50 x 53 cm
https://www.grafikivast.se/

”Spegling”, 55 x 38 cm